Rozwój firmy zależy od środków jak uzyska

W minionych latach kilkanaście krajów rozwijających, przy poparciu grupy darczyńców, zaczęły poważnie rozumować niskiej emisji strategię rozwoju(LEDS – Low Emissions Development Strategies). Plan zapewnia przejście do ekonomii nisko emisyjnej jako wydajny mechanizm przeciwdziałaniom przemianom klimatycznym. Projekt Globalne Partnerstwo pozostał uruchomiony na początku 2011 roku i w jego struktury wchodzi 30 instytucji rządowych i internacjonalnych. Pierwotne warsztaty pozostały przeprowadzone w mieście Chesham w Wielkiej Brytanii, swoje seminaria prowadzili reprezentanci rządów, dawcy jak również przedstawiciele instytucji badawczych.
Warsztaty skupiają sie na trzech zwierzchnich tematach

Metoda progresu dla LEDS, w tym zręczne administrowanie projektem LEDS a także integracja z innymi państwami i z ich planami w ramach struktur LEDS.
Analiza i narzędzia
Realizacja finansowa LEDS

Istotne sprawy umieszczone w panelu dyskusyjnym LEDS zostały poświęcone: skrypt progresu Chile i RPA, kierowanie i międzyministerialną kooperację w LEDS w Kenii, nowa inicjatywa Banku Światowego w zamiarze opracowania otwartej bazy danych i przyrządów dla projektu LEDS.

Na samym końcu warsztatów uczestnicy brali udział wspólnej burzy umysłów na temat jak dokonać dofinansowania dla firm podkarpackie. Na przykład, pozostało zrealizowane obszerne porozumienie w kwestii, że inicjatywy regionalne mają duże znaczenie, sektorowe narzędzia i dialogi mogły upraszczać ich organizowanie. Plan rozwoju eksportu może umożliwić identyfikacji źródeł opłacania i ich synchronizacji.
Następujących miesiącach ewidencja działań nad pracami badawczymi pozostanie wykorzystana do dokładniejszego specyfikowania wizji partnerstwa, a zasięg prac i zespołów zostanie zwiększony a ich celem będzie niebotyczna skuteczność działań.

Parę projektów jest w realizacji min. propozycja wychodząca od głównych gospodarek polegająca na pomiarze i monitorowaniach jak również wydajności, a szczególności koncertowanie się dobitniej na wspieraniu krajów rozwijających w realizacji zielonej energii.