Projekt LEDS popiera państwa rozwijające

W ostatnim okresie parę państw rozwijających, przy wsparciu grupy darczyńców, rozpoczęły poważnie rozumować małej emisji strategię rozwoju (LEDS – Low Emissions Development Strategies). Plan umożliwia przechodzenie do ekonomii nisko emisyjnej jako wydajny proces przeciwdziałaniom modyfikacjom klimatycznym. System Globalne Partnerstwo pozostał uruchomiony na początku 2011 roku i w jego struktury wchodzi 30 instytucji rządowych i międzynarodowych. Pierwsze warsztaty zostały przeprowadzone w mieście Chesham w Anglii, swoje odczyty i wykłady mieli przedstawiciele rządów, darczyńcy oraz przedstawiciele instytucji badawczych.
Warsztaty skupiają sie na trzech pryncypialnych zagadnieniach

Metoda rozwoju dla LEDS, w tym skuteczne administrowanie projektem LEDS a także integracja z różnymi krajami i z ich projektami w ramach programu LEDS.
Ocena i narzędzia
Realizacja finansowa LEDS

Istotne kwestie zawarte w panelu dyskusyjnym LEDS pozostały poświęcone: skrypt progresu Chile i RPA, wiedzenie i międzyministerialną kooperację w LEDS w Kenii, świeża inicjatywa Banku Światowego w celu opracowania bezpośredniej bazy danych i narzędzi dla projektu LEDS.

Na zakończenie warsztatów uczestnicy brali udział łącznej burzy umysłów na temat jak uruchomić plany Globalnego Partnerstwa. Na przykład, zostało zawarte szerokie porozumienie w kwestii, że inicjatywy regionalne posiadają duże znaczenie, sektorowe narzędzia i dialogi potrafiły upraszczać ich planowanie. Plan rozwoju eksportu może umożliwić identyfikacji źródeł opłacania i ich synchronizacji.
Kolejnych miesiącach lista działań nad pracami badawczymi pozostanie wykorzystana do dokładniejszego wyszczególnienia wizji partnerstwa, a zakres prac i zespołów zostanie zwiększony a ich celem będzie wielka wydajność działań.

Kilka planów jest w realizacji min. inicjatywa wychodząca od kluczowych gospodarek polegająca na pomiarze i rozpoznawaniach a także wydajności, a szczególności koncertowanie się dobitniej na wspieraniu krajów rozwijających w odnawialnych źródeł energii.